Postbus 899, 6800 AW Arnhem

Veiligheidsinspectie

De wegbeheerder wordt verantwoordelijk geacht voor de veiligheid van zijn wegen en wil aansprakelijkheid c.q. claims voorkomen. Door zeer snel en tijdig inzicht te hebben in gevaarlijke situaties en deze direct te verhelpen kan veiligheid aan de gebruiker gegarandeerd worden.