Postbus 899, 6800 AW Arnhem

Disclaimer

Dit email bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk “Adviesbureau voor de Openbare Ruimte WegwijzR BV” telefonisch (telefoon: 06 – 11 09 36 48) op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. “Adviesbureau voor de Openbare Ruimte WegwijzR BV” staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor “Adviesbureau voor de Openbare Ruimte WegwijzR BV” tot stand.