Postbus 899, 6800 AW Arnhem

Maatregeltoets

De maatregeltoets is bedoeld voor de korte termijn en wordt alleen uitgevoerd op de wegvakken die in planjaar 1 en planjaar 2 aan onderhoud toe zijn, komende uit de CROW basisplanning. De maatregeltoets moet uiteindelijk leiden tot een jaarlijkse geoptimaliseerde onderhoudsplan op projectniveau. Bij het opstellen van de jaarlijkse onderhoudsplan wordt rekening gehouden met onder andere:

  • Beleid van de gemeente
  • Functie en gebruik van de weg
  • Schades die aanwezig zijn met de daarbij behorende risico’s
  • Lokale omstandigheden

Is misschien nog aanvullend onderzoek nodig?

Tijdens het uitvoeren van de maatregeltoets wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek benodigd is. Dit kan een gedetailleerde visuele weginspectie zijn, deflectie metingen op asfalt of misschien zelfs een milieutechnisch onderzoek.

Meer informatie over de maatregeltoets? Neem dan nu contact met ons op.