Postbus 899, 6800 AW Arnhem

Inspectie bebording en wegmarkeringen

Langs en op de wegen komen diverse bebordingen en wegmarkeringen voor. Een areaal die ook de benodigde onderhoud vergt en een kostenpost is die vaak uit de onverwachte hoek komt. Wilt u ook hierin inzicht krijgen kunnen we in overleg met u de inventarisatie en inspectie bepalen.