Postbus 899, 6800 AW Arnhem

Globale visuele inspectie

Als wegbeheerder wil je snel en efficiënt op netwerkniveau informatie verkrijgen over de conditie van het gehele wegennet. Door het uitvoeren van een globale visuele weginspectie conform de CROW publicatie 146-b wordt deze inzicht verkregen en legt u de basis vast voor het opstellen van netwerkplanningen c.q. begrotingen en kwaliteitsoverzichten. Het CROW beveelt het aan om de inspectie jaarlijks uit te voeren.