Postbus 899, 6800 AW Arnhem

Klein onderhoud inspectie

De inspectie klein onderhoud heeft als doel om op structurele wijze kleine gebreken vast te leggen en in het lopende uitvoeringsjaar op te lossen. Door tijdig klein onderhoud te plegen wordt grootschalig en duurder onderhoud voorkomen en wordt de levensduur van een weg verlengd. De inspectie wordt uitgevoerd conform CROW publicatie 146-b